Finansies

2020 • Die onderriggelde vir 2020 sal R720.00 per leerder wees vir elf maande. (Gr. 1 - 7). R850.00 per leerder. (Gr.R)
 • Onderriggelde is vooruitbetaalbaar.
 • Die skoolgeld van R7920.00 Gr.1-7 / R9350.00 Gr.R is ten volle betaalbaar op die eerste skooldag.
 • Die bedrag mag afbetaal word in 11 gelyke paaiemente ( R720.00 per maand Gr.1-7 / R850.00 Gr.R).
 • Die eerste betaling moet gedoen word met inskrywing of op die eerste skooldag van die leerder in 2020.
 • Alle verdere betalings is verskuldig op die eerste skooldag van elke daaropvolgende maand.
 • Ouers wat skoolgeld voor 28 Februarie 2020 ten volle betaal sal op die 10% afslag geregtig wees.
 • Alle onderriggelde moet aan die einde van November 2020 betaal wees.
 • Ouers wat SASSA - toelae ontvang, is verplig om R70 per kind, per maand, vir onderrigdoeleindes te betaal.
 • Neem asseblief kennis dat alle subsidies wat toegestaan is geldig is tot en met 31 Desember 2019. In 2020 moet daar weer van vooraf aansoek gedoen word vir subsidie.
 • Ons beskik oor ‘n kaartfasiliteit.
 • Elektroniese bankinbetalings kan ook gemaak word.
 • Kontak Mev. Charlotte Püke in kantoor by 0187874171 of E - Pos by finansies@dagbreek.co.za