Verkeersraad 

 

Na oorweging van beide die Bestuur en Beheerliggaam van Laerskool Dagbreek is daar besluit om

 nie meer 'n Verkeersraad by die skool te hê nie.