Beheerliggaam                  
        2020

 

Ons Beheerliggaam is 'n toegewyde span wat omsien na die welstand van al ons kinders en personeel. 

Beheerliggaamslede:

Ds. Henk Calitz : Voorsitter en Mediaskakeling

Me. Cindy Smith: Finansiële Voorsitter en Invorderings

Mnr. Janus Wasserman: Leerderdissipline en Ondersteuningsklub

Me. Ronel Correia: Sekretaresse

Mnr. Frik van Deventer: Buitemuurse aktiwiteite

Mnr. Johan Labuschagne: Ondervoorsitter en Geboue en Terrein

Elize Viljoen: Fondsinsamelings en Bemarking

Mnr Chris Wilke:  Tegnologie

Mnr. Willie Carelsen: Akademie

Me. Charlotte Püke: Finansiële Komitee en Sekretaresse

Mnr. P.W. van Heerden: Skool en Personeelaangeleenthede