Beheerliggaam                  
        2020

 

Ons Beheerliggaam is 'n toegewyde span wat omsien na die welstand van al ons kinders en personeel. 

Beheerliggaamslede:

Mnr. Lappies Labuschagne: Voorsitter / Mediaskakeling /Geboue en Terrein

Me. Cindy Smith:                   Finansiële Voorsitter en Invorderings

Mnr. Janus Wasserman:       Leerderdissipline en Ondersteuningsklub

Me. Elize Viljoen:                   Fondsinsameling / Bemarking

Mnr. Dewald Troskie:            Tegnologie

Mnr Chris Wilke:                        Tegnologie

Me. Ronel Correia:                Sekretaresse

Mnr. Frik van Deventer:        Buitemuurse aktiwiteite

Mnr. Willie Carelsen:             Akademie

Me. Charlotte Püke:              Finansiële Komitee en Sekretaresse

Mnr. P.W. van Heerden:       Skool en Personeelaangeleenthede