Beheerliggaam                  
        2020

 

Ons Beheerliggaam is 'n toegewyde span wat omsien na die welstand van al ons kinders en personeel. 

Beheerliggaamslede:

Ds. Henk Calitz : Voorsitter

Me. Cindy Smith: Ondervoorsitter; Waardegedrewe skool; Klere

Vakant:  Finansiële Voorsitter

Me. Ronel Correia: Sekretaresse

Mnr. Frik van Deventer: Buitemuurse aktiwiteite

Mnr. Johan Labuschagne: Geboue en Terrein

Vakant: Bemarking; Maatskaplike werk

Mnr Chris Wilke:  Tegnologie

Mnr. Willie Carelsen: Akademie

Me. Charlotte Püke: Fondsinsamelings; Finansiële Komitee

Mnr. P.W. van Heerden: Skool; Personeelaangeleenthede