Beheerliggaam                  
        2017
 

 

Ons Beheerliggaam is 'n toegewyde span wat omsien na die welstand van al ons kinders en personeel. 

Beheerliggaamslede:

Ds. Henk Calitz : Voorsitter

Mnr. Francois van der Merwe:  Finansiële Voorsitter

Mnr. Pieter van Heerden: Skool en Personeelaangeleenthede 

Me. Ronel Correia: Akademie

Mnr. Basil Strauss: Regsaangeleenthede en Tegnologie

Mnr. Ryan Beukes: Geboue en Terrein

Mnr. Frik van Deventer: Geboue en Terrein; Sport

Me. Mariette Hartley: Bemarking

Me. Cindy Smith:  Sosiaal en Waardegedrewe Skole, Onder Voorsitster

Mnr. Willie Carelsen: Fondsinsamelingsprojekte

Me. Charlotte Püke: Sekretaresse